PGD: Diagnosi genetica preimpianto

PGT-M: malattie monogeniche

Attualmente, usiamo il metodo Karyomapping. L'esame è quindi adatto a tutte le malattie monogeniche e per il cancro ereditario.

Per saperne di più

PGT-SR: difetti cromosomici strutturali

PGT strukturních chromozomových vad je vhodné pro páry, kde je u jednoho či obou partnerů prokázáno nosičství balancované translokace, či jiné strukturní přestavby chromosomů

Per saperne di più

PGT-A: aneuploidie

Lo screening genetico preimpianto viene effettuato nel corso del trattamento di fecondazione in vitro. Aumenta il tasso di successo del trattamento consentendo di scegliere un embrione con buone probabilità di sviluppo.

Per saperne di più

Preimplantační genetické testování

Preimplantační genetické testování (PGT) je metoda, která umožňuje výběr tzv. „zdravého“ embrya bez konkrétní genetické zátěže ještě před jeho přenosem do dělohy matky. Hlavní předností takového postupu je vyloučení rizika, že plod ponese sledovanou genetickou zátěž. Pár proto nemusí řešit případná úskalí spojená s umělým přerušením těhotenství, která v praxi znamenají jak etická dilemata a psychickou zátěž pro celý pár, tak zdravotní komplikace pro ženu. Umělé přerušení těhotenství také může mít neblahý vliv na pozdější schopnost páru znovu otěhotnět.

Naše klinika se specializuje na preimplantační genetické testování (PGT) již od roku 2000, kdy jsme se stali prvním pracovištěm v České republice i ve střední a východní Evropě, kde bylo úspěšně provedeno PGT. Jako první ve střední Evropě jsme také zavedli přelomovou metodu Karyomapping. Nově také používáme sekvenování nové generace (NGS).

Od roku 2004 jsme provedli PGT-M již pro 91 odlišných monogenních chorob. Ze všech center asistované reprodukce v ČR máme nejdelší zkušenosti, které se vždy snažíme propojit s přáním a představami klientů.

Che cosa vi offriamo

Scoprite che cosa possiamo fare per voi. Altri servizi qui.

Trattamento dellinfertilita

Scopriamo la causa della vostra infertilità e troviamo il trattamento perfetto che vi porterà all'obiettivo desiderato.

Donazione e conservazione degli ovuli e degli spermatozoi

Staňte se dárkyní vajíček či dárcem spermií, nebo si nechejte své pohlavní buňky zmrazit pro budoucí použití.

Genetica

Aumentate le vostre probabilità di concepire un bambino sano. Vi aspetta un eccellente laboratorio di genetica riproduttiva debitamente attrezzato.

Medicina alternativa

Řešíme problémy komplexně. Proto nabízíme také metody alternativní léčby, které zvýší vaši šanci na otěhotnění.

Maternità surrogata

Vi guidiamo durante l'intero processo di maternità surrogata (una gestante provvede alla gestazione per conto dei genitori biologici).

Fai una consultazione non vincolante